บทความ
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 135
เมื่อวาน 698
สัปดาห์นี้ 4,140
สัปดาห์ก่อน 5,316
เดือนนี้ 12,296
เดือนก่อน 35,593
ทั้งหมด 886,350
  Your IP :34.226.208.185

ปัญหาที่ ๖ นกตะขาบ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งนกตะขาบนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปนกตะขาบ

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ปรกติของนกตะขาบเมื่อร้องขึ้น ย่อมบอกลางดีลางร้ายฉันใด

 

      ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็น ฉันนั้น คือเมื่อแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น  ต้องแสดงวินิบาตโดยความเป็นทุกข์ แสดงพระนิพพานโดยความ

เป็นสุข

 

      ดุจเถรภาษิตซึ่งมีใจความว่า พึงแสดงความน่ากลัวในนรก แสดงความสุขในพระนิพพาน”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “เธอว่านี้ชอบแล้ว”

 

 

 

ปัญหาที่ ๗ ค้างคาว

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๒ แห่งค้างคาวนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปค้างคาว

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร นิสัยค้างคาว

 

      ๑. เมื่อเข้าไปเรือนบินรอบ ๆ แล้วก็ออก ไม่สมัครอยู่ในเรือน

      ๒. เมื่อบินอยู่ในเรือนของผู้ใด ก็ไม่ทำความเสียหายให้

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องกอปรด้วยองคคุณเช่นเดียวกับค้างคาวนี้แล คือ

 

      ๑. เมื่อเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน เที่ยวไปตามลำดับตรอกได้บิณฑบาต แล้วก็กลับ ไม่กังวลอยู่ในเรือนนั้น

      ๒. เมื่อเข้าไปสู่ตระกูล ก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่เขา

 

ดุจพุทธภาษิตในลักขณสูตรทีฆนิกายว่า

 

บุคคลย่อมปรารถนาต่อชนอื่นว่า ไฉนหนอ มหาชนจะไม่พึงเสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา กุศลธรรม สัปปุริสธรรมและ

ทรัพย์สมบัติเป็นต้น 

 

อนึ่ง ย่อมปรารถนาให้เขามั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยสมบัตินั้น ๆ”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา