บทความ
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
วันนี้ 665
เมื่อวาน 1,160
สัปดาห์นี้ 665
สัปดาห์ก่อน 5,634
เดือนนี้ 22,315
เดือนก่อน 14,588
ทั้งหมด 666,715
  Your IP :54.166.172.180

ปัญหาที่ ๖ นกตะขาบ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๑ แห่งนกตะขาบนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปนกตะขาบ

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ปรกติของนกตะขาบเมื่อร้องขึ้น ย่อมบอกลางดีลางร้ายฉันใด

 

      ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็น ฉันนั้น คือเมื่อแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น  ต้องแสดงวินิบาตโดยความเป็นทุกข์ แสดงพระนิพพานโดยความ

เป็นสุข

 

      ดุจเถรภาษิตซึ่งมีใจความว่า พึงแสดงความน่ากลัวในนรก แสดงความสุขในพระนิพพาน”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “เธอว่านี้ชอบแล้ว”

 

 

 

ปัญหาที่ ๗ ค้างคาว

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๒ แห่งค้างคาวนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปค้างคาว

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร นิสัยค้างคาว

 

      ๑. เมื่อเข้าไปเรือนบินรอบ ๆ แล้วก็ออก ไม่สมัครอยู่ในเรือน

      ๒. เมื่อบินอยู่ในเรือนของผู้ใด ก็ไม่ทำความเสียหายให้

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องกอปรด้วยองคคุณเช่นเดียวกับค้างคาวนี้แล คือ

 

      ๑. เมื่อเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน เที่ยวไปตามลำดับตรอกได้บิณฑบาต แล้วก็กลับ ไม่กังวลอยู่ในเรือนนั้น

      ๒. เมื่อเข้าไปสู่ตระกูล ก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่เขา

 

ดุจพุทธภาษิตในลักขณสูตรทีฆนิกายว่า

 

บุคคลย่อมปรารถนาต่อชนอื่นว่า ไฉนหนอ มหาชนจะไม่พึงเสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา กุศลธรรม สัปปุริสธรรมและ

ทรัพย์สมบัติเป็นต้น 

 

อนึ่ง ย่อมปรารถนาให้เขามั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยสมบัตินั้น ๆ”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบแล้ว”

 

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา