บทความ
 การคำนวณ และออกแบบ (Calculation and design)
 เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)
 เครื่องมือกล (Machine tools)
 Laws of Nature
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 479
เมื่อวาน 1,673
สัปดาห์นี้ 2,152
สัปดาห์ก่อน 10,009
เดือนนี้ 3,838
เดือนก่อน 60,906
ทั้งหมด 2,439,103
  Your IP :35.172.223.30

บทที่ 6 เมคาทรอนิกส์: ทิศทางใหม่ในนาโน, ไมโคร และมินิสเกล ออกแบบระบบเครื่องกลไฟฟ้า และการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม

 

 

รูปตัวอย่างห้องปฏิบัติการระดับนาโน ไมโคร

ที่มา : http://www.me.ntnu.edu.tw

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

หากสนใจหนังสือ อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ 

คลิก 

 

หนังสือแมคาทรอนิกส์ เล่ม 1 รวมเป็นเล่ม สนใจคลิก

คลิก

 

 

6.1 บทนำ

 

      วิศวกรรมสมัยใหม่ครอบคลุมพื้นที่หลากหลายสาขาวิชา เพราะฉะนั้น มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแนวทางใหม่ ๆ เสมอ ในด้านการวิจัย และการศึกษาด้านวิศวกรรม, การใฝ่หา และการดำเนินการโครงการวิจัยที่มีความหมาย เป็นผู้บุกเบิก และการออกแบบหลักสูตรทางวิศวกรรม เพื่อการบูรณาการสาขา และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ

 

      แมคาทรอนิกส์มีความหลากหลายในสาขาวิชา และเป็นส่วนหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษา และด้านการอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมีความต้องการอย่างมากในการที่จะต้องมีการวิจัยขั้นสูงในด้านแมคาทรอนิกส์ และการปฏิรูปหลักสูตรสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 

      ในงานการวิจัยไม่นานมานี้ มีความก้าวหน้าอย่างมากในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ เครื่องกลไฟฟ้า (Electromechanical), อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power electronics), อุปกรณ์โซลิดสเตท (Solid-state devices), ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics), ระบบเครื่องกลไฟฟ้าขนาดไมโคร และนาโน (Micro- nanoelectromechanical systems: MEMS และ NEMS), วัสดุ และการบรรจุภัณฑ์, คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, ปัญญาระบบ (System intelligence), ไมโครโปรเซสเซอร์ และดีเอสพี (DSPs), กระบวนการแสง และสัญญาณ, คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือ และการจำลองสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่วงวิชาการ ผลที่ตามมา ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากมีส่วนร่วมในการวิจัยด้านแมคาทรอนิกส์ และทางวิศวกรรมที่มีการปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันการศึกษาในวิชาแมคาทรอนิกส์

 

      ระบบแมคาทรอนิกส์อยู่ในประเภทดังนี้

1. ระบบแมคาทรอนิกส์ทั่วไป

2. ระบบเครื่องกลไฟฟ้าขนาดไมโคร หรือเครื่องกลจิ๋ว (MEMS)

3. ระบบเครื่องกลไฟฟ้าขนาดนาโน (NEMS)

 

      หลักการปฏิบัติงาน และพื้นฐานของระบบแมคาทรอนิกส์ทั่วไป และเมมส์จะเหมือนกัน ขณะที่เนมส์จะศึกษาในแนวคิด และทฤษฏีที่ต่างกัน โดยเฉพาะผู้ออกแบบ ประยุกต์ใช้กลศาสตร์ดั้งเดิม และแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อศึกษาระบบแมคาทรอนิกส์ทั่วไป และเมมส์ ส่วนทฤษฏีควอนตัม และเครื่องกลไฟฟ้านาโนนำมาประยุกต์ใช้ใน เนมส์

 

      จุดอ่อนหนึ่งของคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกลเป็นปัญหาที่รู้จักกันดีในการที่จะสร้างให้มีพื้นฐานที่ดี, ความรู้, ความลึกซึ้ง และความกว้างไกลในการบูรณาการระบบเครื่องกลไฟฟ้าในพื้นที่ที่ต้องการแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน

 

      แมคาทรอนิกส์ได้รวมสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้าอและคอมพิวเตอร์ จากมุมมองแบบครบวงจรผ่านพื้นฐานด้านเครื่องกลไฟฟ้า (การวิจัย) และลำดับการออกแบบของหลักสูตรแมคาทรอนิกส์ภายในระบบเครื่องกลไฟฟ้า (แมคาทรอนิกส์) ผ่านหลักสูตร

 

      ลำดับหลักสูตรนี้สามารถออกแบบตามวัตถุประสงค์, ความแข็งแกร่ง และเป้าหมายของโปรแกรม สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมที่มีความแตกต่างกัน เช่น ไฟฟ้า, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์, อวกาศยาน, วัสดุ ฯลฯ จำนวนหลักสูตรแมคาทรอนิกส์ เนื้อหา, สารบัญ และครอบคลุมความแตกต่าง เพราะว่าหลักสูตรแมคาทรอนิกส์ประกอบหลักสูตรพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดคือการศึกษาเหมือนกัน และเตรียมนักเรียน และวิศวกรรุ่นใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในทางวิศวกรรม

 

      แมคาทรอนิกส์เป็นส่วนสำคัญของวิศวกรรมสมัยใหม่ที่มีการผสมผสานบูรณาการ, ปฏิสัมพันธ์, การตีความ, ความเกี่ยวข้อง และคุณสมบัติของระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประเมินแนวโน้มปัจจุบันในด้านวิศวกรรมสมัยใหม่พร้อมกับ การวิเคราะห์การประเมินผล และการคาดการณ์ผลลัพธ์สามารถเข้าหาได้ผ่านกระบวนทัศน์ของแมคาทรอนิกส์

 

      การวิจัยในแมคาทรอนิกส์ และการศึกษาหลักการทำงาน, ผสมผสานกับกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการเน้นรูปแบบการสอน จะทำให้นักศึกษาสำเร็จได้โดยรวมสูงซึ่งจะสร้างหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, และคอมพิวเตอร์

 

      กระบวนทัศน์ทางแมคาทรอนิกส์มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพราะว่าจะนำความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นในความรู้ และภูมิหลังของนักศึกษาในทางวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการควบคุมระบบเครื่องกลไฟฟ้าขั้นสูงที่ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ ดีเอสพี (DSPs) ครอบคลุมซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ล้ำสมัย และเน้นไปใช้งาน ผ่านหลักสูตรแมคาทรอนิกส์, สามารถบรรลุเป้าหมาย และความสำคัญของหลักสูตรได้ การรวมหลักสูตรทางวิศวกรรมกลายไปเป็นหลักสูตรแมคาทรอนิกส์จะได้กล่าวถึงในบทนี้

 

      เป้าหมายสูงสุดของเราคือ การระบุบทบาท ตัวอย่างของหลักสูตรที่มีอยู่แล้วปรับแต่ง เพิ่มเติมหลักสูตรแมคาทรอนิกส์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตรวิศวกรรม รับสมัคร และกระตุ้นให้ผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น มีการประเมินผล และผลลัพธ์ที่ต้องการ เน้นวางหลักเกี่ยวกับการเพิ่มพูน และปรับปรุงความรู้ในเชิงลึก และกว้าง การตีความ และผลของการรวมประยุกต์ความรู้, แรงจูงใจ, ความมุ่งมั่น

 

      สิ่งเหล่านี้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรแมคาทรอนิกส์ และการนำไปใช้งาน บทนี้รายงานการพัฒนาหลักสูตรแมคาทรอนิกส์ บทบาทในวิชาแมคาทรอนิกส์ในวิศวกรรมสมัยใหม่ จะได้รับการกล่าวถึง และจัดทำเป็นเอกสาร

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

 

วาทะ สีจิ้นผิง

 

การเป็นคน ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นสะดุดตา

แต่ต้องเที่ยงธรรมซื่อตรง

 

ทำสิ่งใด ไม่จำเป็นต้องสมบรูณ์ไร้ที่ติ

แต่ต้องไม่รู้สึกผิดในใจ

 

ใช้ความจริงใจ ปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้าง

ใช้ความกตัญญู ขอบคุณทุกสิ่งที่ครอบครอง

 

อนาคต ไม่ใช่โลกของคนยากไร้ และไม่ใช่โลกของคนมั่งมี

แต่เป็นโลกของกลุ่มคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

กล้าเป็นผู้นำ ยุติธรรม มีสติ มีความสามารถ

 

วิกฤติที่แท้จริง ไม่ใช่วิกฤตทางการเงิน แต่เป็น

วิกฤติทางจริยธรรม และศรัทธา

 

จงเคียงข้างกับผู้มีปัญญา ร่วมทางกับผู้เป็นคนดี....

วาทะที่โด่งดังของสีเจิ้นผิง

ประธานาธิบดีประเทศจีน

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา