บทความ
 เครื่องมือกล (Machine tools)
 Laws of Nature
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 821
เมื่อวาน 1,877
สัปดาห์นี้ 2,698
สัปดาห์ก่อน 9,954
เดือนนี้ 9,985
เดือนก่อน 54,716
ทั้งหมด 1,667,211
  Your IP :34.239.149.34

ปัญหาที่ ๒ กาลักน้ำ

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๒ แห่งกาลักน้ำนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปกาลักน้ำ

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ธรรมดากาลักน้ำ

 

      ๑. ย่อมดูดน้ำขึ้นมาได้

      ๒. ดูดทีเดียวน้ำก็ไม่ไหลออก ดูดน้ำไว้ได้ร่ำไป

     

ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องกอบด้วยองค์เช่นนี้แล คือ

 

      ๑. นำความพอใจที่ตนดูดดื่มไว้ดีแล้วให้ซึมซาบไปด้วยดี

      ๒. มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วไม่ปล่อยความเลื่อมใสนั้น ให้เสื่อมทรามไปอีก  ทำพระไตรลักษณญาณให้เจริญแล้วไม่ปล่อยให้เสื่อมเสีย

 

      ดุจพุทธภาษิตว่า ผู้บำเพ็ญเพียรนั้นเป็นเช่นนรชนผู้ชำระตน

ให้บริสุทธิ์แล้วในทัศนะ เที่ยวในอริยธรรมบรรลุธรรมวิเศษ ย่อมไม่

หวั่นไหว เพราะว่ามีสมบัติไม่น้อย และเพราะเป็นใหญ่ด้วยคุณธรรมทั้งปวง”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ถูกแล้ว”

 

 

 

ปัญหาที่ ๓ ร่ม

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๓ แห่งร่มนั้น เป็นไฉน”

 

 

รูปร่ม

 

      พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร ธรรมดาร่ม

 

      ๑. ย่อมกางกั้นอยู่บนศีรษะ

      ๒. เป็นของบำรุงศีรษะ

      ๓. ย่อมกันลมแดดและฝนได้ฉันใด

 

      ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติก็ต้องทำตนฉันนั้นเหมือนกัน คือ

 

      ๑. ต้องอยู่เหนือจอมแห่งกิเลสทั้งหลาย

      ๒. ต้องบำรุงโยนิโสมนสิการ

      ๓. ต้องกันลมคือความสำคัญผิด กันแดดคือราคะ โทสะ โมหะ และกันฝนคือ กิเลสทั้งหลายเสีย

 

      ดังภาษิตที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ว่า ร่มที่ไม่ขาดไม่ทะลุ

ย่อมกันลม กันแดด กันฝนได้ ฉันใด พุทธบุตรก็ต้องเป็นฉันนั้น คือกันลม และแดดคือราคะ โทสะ โมหะและกันฝนคือกิเลสทั้งหลายเสีย”

 

      พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า “ชอบละ”

 

 

<หน้าที่แล้ว                                 สารบัญ                    หน้าต่อไป>

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา